Vstup jen pro držitele permanentek a VIP karet

Všichni držitelé permanentek a VIP karet na sezónu 2021/2022 budou moci být vpuštěni na zimní stadion, pokud splní jednu z podmínek uvedených v části COVID opatření. Držitelé permanentek na místa pro sezení se budou moci usadit na své sedačky, držitele permanentek na stání prosíme, aby se usadili na volná dostupná místa na sezení. OBA SEKTORY NA STÁNÍ BUDOU UZAVŘENY!

COVID opatření

Pokud chcete navštívit domácí zápasy HC Olomouc, je nutné dodržovat veškerá aktuální opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. Na základě opatření má každý návštěvník starší 12 let povinnost se při vstupu na zimní stadion prokázat jedním z níže uvedených lékařských potvrzení:

  • O očkování – v případě jednodávkové vakcíny potvrzení o uplynutí minimálně 14 dní od podání dávky, v případě dvoudávkové vakcíny potvrzení o uplynutí minimálně 14 dní od podání 2. dávky.
  • O prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.
  • O absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, pokud návštěvník spadá do věkové kategorie 13 až 18 let.
  • O absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, pokud návštěvník z lékařských důvodů se nemůže podrobit očkování proti onemocnění COVID-19. Potvrzení o nemožnosti podrobení očkování návštěvník předloží také.
  • O absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů.
  • O absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, pokud v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC.
  • O absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů.
Při vstupu na zimní stadion a pobytu v něm musí mít návštěvník řádně nasazený (zakrývající nos i ústa) respirátor nejméně třídy FFP2, či KN95.

Vstup na zimní stadion

Od zápasu s HC Dynamo Pardubice, hraného 30. 11. 2021, dojde k úpravě vstupů fanoušků na olomoucký zimní stadion. Pro držitele permanentních vstupenek bude ke vstupu sloužit vchod s turnikety vedle RECEPCE. Vstupy vedle RECEPCE (ty bez turniketů) jsou určeny pro VIP a novináře. VSTUPY VEDLE MAGISTRÁTU A NAPROTI BILLE BUDOU UZAVŘENY! (viz plánek níže).

Z DŮVODU COVID OPATŘENÍ PROSÍME FANOUŠKY, ABY NA DOMÁCÍ ZÁPASY PŘICHÁZELI S DOSTATEČNÝM ČASOVÝM PŘEDSTIHEM A PŘEDKLÁDALI POTVRZENÍ BEZ VYZVÁNÍ. DĚKUJEME.