Celý klub veden upřímným soucitem s tragickým neštěstím, které postihlo Adama i celou jeho rodinu, vyjadřuje svou nejhlubší účast a upřímnou soustrast.

Jako výraz sounáležitosti s utrpením rodiny a jako výraz vztahu k nadějnému mladému hráči bude v úterý před utkáním držena minuta ticha.

„Ty, které jsme krátce drželi v náručí, držíme v srdci navždy.“