Na pořadu jednání VH APK LH bylo doporučení VH klubů na zaujetí stanoviska vůči ČSLH ohledně převzetí řízení Extraligy. Valná hromada klubů APK LH nezpochybnila již dříve odsouhlasený záměr klubů Extraligu ledního hokeje řídit, a to na základě smluvního ujednání s ČSLH. Datum, k jakému se tak stane, závisí na vypracování materiálu potřebného projektu, který ještě není dokončen a který by měl obsahovat standardy pro udržení a zlepšení úrovně soutěže.

VH APK LH nejednala o změně Herního řádu Extraligy, tj. otázce sestupu a postupu v probíhající sezóně 2019-2020, neboť změna Herního řádu Extraligy je v kompetenci řídícího orgánu, kterým je v současné době VV ČSLH. Dosavadní mediální výstupy v tomto směru považuje VH APK LH za bezpředmětné komentovat, protože se o tomto ve stávající sezoně formálně nejednalo a pro tyto mediální výstupy, které poškozují dobré jméno extraligy, tedy není relevantní podklad.